Genel Bilgiler

Tema ve Konular

Küçült Yazı Tipi Büyüt

TEMA: Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleğinde Yönetsel Beklentiler

 

KONULAR:

Sekreterlik Mesleğine Genel Bakış

Sekreterlik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Branş Sekreterliği (Tıbbi Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği vd.)

Yönetici Asistanlığı ve Yönetici Sekreterlik

Büro Yönetimi Eğitiminde Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Teknoloji

Mesleki ve Teknik Eğitimde Düzenlemeler ve Gelişmeler

Kariyer Planlaması ve Kariyer Engelleri

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Büro Yönetimi ve Sekreterliğe Yansımaları

Büro Teknolojilerinde Gelişmeler ve Modern Bürolar

Bilgi ve Belge Yönetimi

Ergonomi

Bilgi Toplumu, Küreselleşme ve Büro Yönetimi

Etkili İletişim ve Diksiyon

Liderlik

Kriz ve Stres Yönetimi

Motivasyon

Etik

Mobbing

Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Eğitimi

Çağrı Merkezleri, Gelişimi ve Yenilikler

Müşteri İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin