Genel Bilgiler

Tarihçe

Küçült Yazı Tipi Büyüt

I. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
17–18 Şubat 2000
SE-DA Sekreterler Dayanışma Derneği


II. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
8–9 Kasım 2001
Bilkent Üniversitesi


III. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
17–18 Nisan 2003
Anadolu Üniversitesi
“Kuramda ve Uygulamada Büro Yönetimi ve Sekreterlik”


IV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
20–21 Mayıs 2005
Hacettepe Üniversitesi
“Günümüz İş Ortamında Büro Yönetimi ve Sekreterlik”


V. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
14–15 Eylül 2006
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
“Geleceğin Sekreterleri”


VI. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
25–27 Ekim 2007
Gazi Üniversitesi
“Büro Yönetimi ve Sekreterlikte Yeni Yönelimler”


VII. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
24–26 Ekim 2008
Karadeniz Teknik Üniversitesi


VIII. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
14–16 Ekim 2009
Ankara Üniversitesi
“Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği”


IX. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
7–9 Ekim 2010
Atatürk Üniversitesi


X. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
6–8 Ekim 2011
Bilecik Üniversitesi


XI. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
4-6 Ekim 2012
Süleyman Demirel Üniversitesi
“Büro Ergonomisinin Çalışan Sağlığına Etkisi”


XII. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
24–26 Ekim 2013
Kırklareli Üniversitesi
“Sekreterlik Mesleğinde Kariyer Yönetimi ve Sorunlar”


XIII. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ
23-25 Ekim 2014
Pamukkale Üniversitesi
“Değişen Rekabet Ortamında Değişen Yönetici Asistanlığı”

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin