Katılım

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
 1. BÜROKON’a gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde (geri çekilenler hariç) BÜROKON bütün yayın haklarına sahiptir.
 2. Bildirilerin yazı dili Türkçe’dir.
 3. Dil ve anlatım bilimsel ölçütlere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 4. Çalışmalar iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve içerik bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
 5. Bildiriler, Microsoft Word programının 2007 ya da sonrası yazılımı ile (.docx uzantılı) yazılmalıdır.
 6. Bildirilerin ilk değerlendirmesi Yürütme Kurulu’nca yapılacak ve Yazım Kurallarına uymayan bildiriler Bilim Kuruluna gönderilmeksizin kabul edilmeyecektir.
 7. Bildiler Kör Hakem esasına uygun olarak, konu hakkında uzman hakeme/lere (yazarın akademik unvanına eşit veya daha üst unvanlı bir hakeme) gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda kabul, ret veya düzeltme kararı verilir.
 8. Poster bildiriler kabul edilmeyecektir.
 9. Bildiriler “Bildiri Girişi” ne girilerek gönderilecektir. Bildiriler yazarların soyadları ile adlandırılarak gönderilmelidir. (Örnek; soyadi.docx, soyadi1_soyadi2.docx) Bildiri Girişinde “gönder” butonuna basıldığında, ekranda “Bildiri Giriş Formunuz Başarılı Bir Şekilde İletilmiştir!” ifadesi görülecektir ve Yazarlara sistem tarafından otomatik bir  e-posta gönderilecektir.  Bildiri girişinde sorun yaşayanlar bildirilerini burokon  adresine gönderebilirler.
 10. Hakem değerlendirmesi olumlu sonuçlanan ve Kongrede sunulan bildirilerin özetleri Kongre Bildiri Özetleri Kitabında; tam metinleri ise ASOS index, DOAJ index, Index Copernicus, Aniji index, DRJI index’te taranan ejovoc Electronic Journal of Vocational Colleges (Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi) BÜROKON 2015 özel sayısında yayımlanacaktır.
 11. Bildiriler “Tam Metin Bildiri Şablonu”nda belirtilen ilke ve kurallara göre hazırlanacaktır. Yazarlara Şablonu kullanarak bildirilerini yazmaları önemle tavsiye olunur.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin